ProxiTrak i druga młodość RFID  

Platforma ProxiTrak stanowi wydatną pomoc w zarządzaniu przestrzenią magazynową. System dostarcza pokaźną ilość dodatkowych informacji, która „przenosi” zarządzanie placówką na całkiem nowy poziom. Szczegółowe dane umożliwiają podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji, a w konsekwencji szeroko pojętą optymalizację procesów.

Technologia RFID od kilku lat „przeżywa swoją drugą młodość”. Efektywne użyta w magazynowaniu ogranicza nakłady pracownicze, zwiększa możliwości optymalizacji stref magazynowych oraz obniża koszty operacyjne. Głównym bodźcem do zmian było obniżenie kosztów produkcji tagów oraz upowszechnienie zastosowań urządzeń działających na częstotliwości UHF (w Europie jest to 860 – 868 Mhz).

Rewolucyjne dla RFID było też upowszechnienie usług cloud computing, które umożliwiają bezpieczny dostęp do aplikacji i danych niezależnie od lokalizacji oraz ilości placówek. Dzięki temu możliwe stało się dostarczenie na rynek platformy RFID w modelu SaaS (Software as a Service), którą możemy również określić jako RaaS (RFID as a Service).

Dla przykładu ProxiTrak jest platformą łączącą technologię RFID z chmurą obliczeniową. Dzięki temu informacje zebrane z poszczególnych lokalizacji firmy są dostępne w czasie rzeczywistym dla osób podejmujących decyzje operacyjne. Dane te istotnie wpływają na ograniczenie kosztów pracy, zwiększają przepływ towarów w magazynie oraz obniżają koszty eksploatacji wózków widłowych. Jednocześnie zapewniają bieżący wgląd w obieg produktów i warunków ich przechowywania. ProxiTrack wspiera pracę magazynu w kilku kluczowych obszarach.

Obrót towarami

Precyzyjna lokalizacja produktów – ProxiTrak wskazuje operatorom dokładną lokalizację towarów na półkach magazynowych w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że w każdym momencie wiemy czy rzeczywiście towar znajduje się na lokalizacji wskazanej przez system WMS.
Kontrola rotacji towarów – w przypadku produktów z określoną datą ważności system informuje o konieczności sprzedaży konkretnego egzemplarza produktu.

Automatyczna inwentaryzacja – system umożliwia przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji bez udziału pracowników. Weryfikację stanów magazynowych można przeprowadzać w sposób ciągły, w oparciu o wcześniej zdefiniowany harmonogram odczytów.
Warunki przechowywania – dzięki nowoczesnym, pasywnym tagom rejestrującym temperaturę, możemy dokonywać jej pomiaru bez konieczności użycia dodatkowej sieci czujników.

Optymalizacja pracy wózków widłowych

ProxiTrak ogranicza również straty spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem wózków widłowych. Oszczędności pojawiają się w dwóch aspektach. Pierwszy to możliwość zarządzania parametrami eksploatacji akumulatorów wózkowych, co umożliwia operatorowi bieżącą ich wymianę. Dzięki temu wydłużona zostaje ich żywotność, a ogólny koszt użytkowania ulega obniżeniu. Drugi aspekt obejmuje strefę zdarzeniową. ProxiTrak umożliwia wykrycie nieprawidłowego użycia wózka, weryfikację uprawnień operatora, jak również aktywację alarmu w momencie zajścia zderzenia z przeszkodą, czy też uderzenia widłami w paletę.

Optymalizacja przestrzeni magazynowej

Analityka danych ProxiTrack generuje mapy ciepła przestrzeni magazynowej, pokazuje miejsca najczęściej eksploatowane oraz te, w których mogą wystąpić zdarzenia niepożądane np. kolizje. W efekcie sieci magazynów mogą prowadzić analizy porównawcze przepływów towarowych, co ułatwia identyfikację i odpowiedź na pytanie, dlaczego podobne magazyny mają różną wydajność.

Pracownicy

Dzięki ProxiTrak personel magazynu zna dokładną lokalizację towaru. Technologia uniemożliwia też jego odłożenie na nieprawidłową lokalizację. Poprzez użycie pracowniczych kart, wyposażonych w układy UHF, kierownik zna dokładnie tryb pracy i ścieżkę ruchu pracowników. Co więcej ProxiTrak pozwala na kontrolę czasu pracy w magazynie bez konieczności użycia czytników RCP.

Tekst:
Jakub Krysiewicz, business development manager Koncept-L S.A.

Źródło:
Nowoczesny Magazyn,NR 6 (120) Grudzień 2018- Styczeń 2019