Follow us on Twitter and Facebook

EU Project

image

 

Proxigroup Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„INNOWACJA W ŁAŃCUCHU DOSTAW Platforma PROXITRAK - Nowy wymiar informacji dostarczanej w czasie rzeczywistym”

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs nr 4/1.1.1/2017 – Seal of Excelence.

 

Nr Projektu: POIR.01.01.01-00-0452/17-00

       Wkład Funduszy Europejskich: PLN 4 150 908.34

Celem Projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych, pozwalających na przygotowanie do wdrożenia platformy ProxiTrak.

 

Efektem Projektu będzie przygotowana do wdrożenia platforma śledzenia zasobów dla Internetu rzeczy (IoT) w czasie rzeczywistym, wykorzystująca analizę Big Data i technologie telekom. Business Inteligence. Platforma integruje zarządzanie aktywami i logistykę w IoT pozwalając na skuteczne

łączenie mierzalnych parametrów fizycznych z Chmurą w czasie rzeczywistym. Platforma niweluje problem ‘niewidzialności’ części danych, związany z obecnie stosowanymi rozwiązaniami jedynie odtwarzającymi stan rzeczywisty z opóźnieniem, ograniczoną efektywnością przetwarzania danych Big Data, ograniczenia sprzętowe i kosztowe związane ze stosowanymi rozwiązaniami RFID.

 

Wartość projektu: 5 921 733,96 zł

ProxiGroup RFID Solutions